Hammaslääkärisi Tampereella jo vuodesta 1987

Hellävaraista hammashoitoa

Työterveys­hammashoito

Tiesitkö, että yrittäjänä voit tarjota työntekijöillesi sataprosenttisesti verottoman hammashoitoon liittyvän työterveysedun, jonka saat vähentää täysimääräisesti verotuksessa? Verovähennysoikeus työterveyshammashoidossa on mittava etu.

Yrityksen talouden suunnittelussa yhdessä tärkeässä roolissa ovat yrittäjää ja henkilökuntaa hyödyttävät veroratkaisut.

Osuuskunta tai osakeyhtiömuodossa oleva yritys on oikeutettu samaan täysimääräiseen verovähennysoikeuteen. Tätä etua ei myöskään veroteta henkilöverotuksessa.

Teemme työterveyshammashoitosopimuksen veloituksetta.

Sopimus mahdollistaa verovapausedun

Ollakseen verovapaa terveydenhuollon ja hammashoidon tulee olla työnantajan järjestämä.

Työterveydenhuoltolain (1383/2001) 11§ mukaan työnantajalla on oltava kirjallinen toimintasuunnitelma, jonka pitää sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan oloihin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimet.

Edun verovapauteen ei tällöin vaikuta se, laskuttaako hammaslääkäri suoraan työnantajaa vai maksaako työntekijä laskun itse ja perii kulut työnantajalta.

Suomen Hammaslääkäriliiton juristi Heikki Kuusela on laatinut sopimusmallin työterveyshammashoidosta. Sopimuksen kirjallinen teko ei sido yrittäjää käymään vastaanotolla vuosittain, mutta mahdollistaa verovapauden. Varsin mittava taloudellinen etu!

Hoitosopimus voidaan sopia joustavasti joko koko henkilöstön kanssa tai vain tietyn henkilöryhmän kanssa esimerkiksi työsuhteen keston perusteella. Keskenään samanarvoisille työntekijöille edun on oltava tasapuolinen. Etu voi kattaa henkilöstön kaikki hammashoitokulut tai sille voidaan asettaa ehdot kustannusten ja hoitomuotojen mukaan. Työnantaja voi määrittää euromääräisen ja toimenpidekohtaisen rajauksen. Tarkkailujakso kustannusten euromääräistä kattoa kohden voi olla esimerkiksi kaksi vuotta.

Vetovoimainen etu, parantaa terveyttä

Hammashoitoetu on valtti kilpailtaessa ammattitaitoisesta henkilökunnasta. Työpaikkahammashuollon järjestäminen on yksi varteenotettava palkitsemismuoto ja työntekijän sitouttaminen yritykseen.

Tutkimusten mukaan työpaikoilla, joissa on järjestetty hammashoito, on vähemmän sairauspoissaoloja.

Kysy lisää siitä, miten Torin Hammas Tampereella voisi toimia yrityksesi työterveyshammashoitolana!

varaa