Puheterapia

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on helpottaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä. Puheterapia perustuu puheterapeuttiseen tutkimukseen tai arvioon, jonka perusteella asetetaan kuntoutuksen tavoitteet. Hoitojakson alussa tehdään terapiasuunnitelma yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Puheterapiakuntoutus voi kohdistua puheeseen, kieleen, kommunikaatioon, puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiokeinoihin, ääneen, lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä syömis- ja nielemistoimintoihin.

Tiina Lehtinen, FM, laillistettu puheterapeutti

040 532 3470

tiina.lehtinen@puheterapeutti.fi

 

Tarjoan puheterapiapalveluita: arvioita, ohjausta ja kuntoutusta Tampereen keskustassa Torin Hammas Oy:n yhteydessä vastaanotolla sekä kotikäynteinä. Tampereen lisäksi teen kotikäyntejä mm. Lempäälässä, Valkeakoskella ja Akaalla. Erityisosaamiseeni kuuluu aikuisten neurologisten sairauksien, kuten aivoverenkiertohäiriön, MS- ja Parkinsonin taudin yhteydessä esiintyvien kommunikaation- nielemisen- ja äänen arviointi sekä kuntoutus ja toiminnallisten äänihäiriöiden arviointi ja kuntoutus. Minulla on kokemusta myös lauluäänestä. Kuntoutus suunnitellaan aina asiakaslähtöisesti yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Olen lisäkouluttautunut käyttämään mm. DPNS-, OPT-, Manuaaliset hoito-otteet sekä SCA-menetelmiä.

IMG_1928
Hanna_elo

Hanna Elo, laillistettu puheterapeutti

0405200205

hanna.elo@puheterapeutti.fi

 

Teen puheterapia-arvioita ja puheterapiakuntoutusta sekä vastaanotto- että tilakäynteinä. Työskentelen kaikenikäisten asiakkaiden kanssa, joilla on kielellisen ymmärtämisen tai puheen tuottamisen vaikeutta. Lasten teen lisäksi syömisen arviointia ja kuntoutusta.